Tjänster

Vi erbjuder:

  • Projektering/konstruktion av elanläggningar, såsom elkraft, belysning och teletekniska anläggningar
  • Projektledning inom fackområdet EL
  • Besiktningsuppdrag
  • Kalkyl
  • Projektering/konstruktion, driftsättning och underhåll av DALI-anläggningar
  • Utredningar och förstudier
  • Upprättande av skötsel- och driftinstruktioner